Biznes w kryzysie

Kryzys w firmie? Z nami przejdziesz go zwycięsko! Przedstawiamy nowoczesne rozwiązania, które pozwolą bez cięcia kosztów i zwolnień wyciągnąć firmę na wyżyny

Restrukturyzacje

Czym tak naprawdę jest restrukturyzacja? W Polsce słowo restrukturyzacja kojarzy się bardzo negatywnie, z przeobrażeniami przedsiębiorstw państwowych po 1989 r.,

Odnalezienie niszy rynkowej

Nisza rynkowa – sposób na ocalenie biznesu Kryzys w firmie może mieć kilka postaci, może wiązać się z okresowym spadkiem zainteresowania produktem, jeśli jednak taki…

Dywersyfikacja portfela usług

Dywersyfikacja jest to szereg działań, które podejmuje firmy by poszerzyć swoją dotychczasową działalność o nowy asortyment produktowy lub o nowe usługi.