Dywersyfikacja portfela usług

Dywersyfikacja jest to szereg działań, które podejmuje firmy by poszerzyć swoją dotychczasową działalność o nowy asortyment produktowy lub o nowe usługi.

Rodzaje dywersyfikacji

Dywersyfikacja koncentryczna – jest to dywersyfikacja wprowadzająca jedynie niewielkie zmiany do dotychczasowej technologii produkcji lub do dotychczasowych usług. Dzięki temu firma może trafić do odbiorców, których pomija konkurencja, lub do osób, które dotychczas nie był zainteresowane produktem np. myszki komputerowe dla leworęcznych czy usługi dietetyczne dla osób cierpiących na anoreksję.

Dywersyfikacja horyzonalna – polega na dostarczeniu dotychczasowym klientom nowego produktu, lub innego wariantu dotychczasowego produktu np. producent perfum oferujący nowy zapach, czy księgarnia oferująca kawę i ciasto klientom.

Dywersyfikacja konglomeratowa – zaoferowanie zupełnie nowych, niezwiązanych z poprzednimi produktów. Kierowana jest do nowych odbiorców, niekiedy produkcja dóbr i usług odbywa się pod tym samym logo, a wiąże się z brakiem zainteresowania dotychczasowym asortymentem.