Inkubatory przedsiębiorczości

Czym jest inkubator przedsiębiorczości?

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, której zadaniem jest wspieranie rozwoju młodych firm oraz przedsiębiorczości danego regionu. Istnieje kilka typów Inkubatorów przedsiębiorczości są to:

1. Inkubatory MŚP

Są to inkubatory skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność oraz do osób, które dopiero zamierzają taką działalność rozpocząć.

2. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Są one tworzone przez uczelnie wyższe, maja za zadanie wsparcie młodych przedsiębiorstw poprzez pomoc prawną, doradztwo biznesowe oraz zapewnienie lokalu.

3. Inkubatory przedsiębiorczości społecznej

Są to Inkubatory, które tworzone są przez jednostki samorządu terytorialnego lub NGO-sy by wspomagać lokalowo, szkoleniowo i doradczo podmioty, które działają w sferze ekonomii społecznej, instytucją działającym na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, oraz dla integracji społecznej.