Ogólne zasady

Partnerstwo Publiczno – Prywatne alternatywą dla prywatyzacji

Partnerstwo Publiczno Prywatne zakłada wspólne działania firm z branży prywatnej oraz instytucji administracyjnych dla realizacji celów leżących w obszarze działań publicznych. Partnerstwo Publiczo Prywatne stanowi alternatywę dla prywatyzacji. Umowy w ramach działań publiczno – prywatnych są to najczęściej umowy długoterminowe, regulujące powinności obu stron, oraz zasady ich dalszej współpracy.

Wszelkie zasady dotyczące działania w ramach Partnerstwa Pubiczno – Prywatnego oraz wymogi dotyczące wyboru partnera prywatnego, podpisywanych umów reguluj ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno – prywatnym.