Po stronie biznesmena

Obowiązki i prawa partnera prywatnego

Aby podjąć działania w zakresie Partnerstwa Publiczno Prywatnego na początek należy spełnić kryterium pozwalające na zdefiniowanie potencjalnego partnera jako partnera prywatnego, według ustawy partnerem prywatnym może być każdy przedsiębiorca krajowy lub zagranicznych, warunkiem jest, aby była to osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Zasadą jest tutaj bowiem, że osoba podejmująca się działań w zakresie PPP ponosiła odpowiedzialność gospodarczą i by w jej interesie było osiąganie zysku.

W tego rodzaju umowach najczęściej po stronie strony prywatnej leży dostarczenie środków finansowych na budowę, renowację, rewitalizację, w zamian dostanie ona możliwość użytkowania i prowadzenia zyskownej działalności np. na terenie należącym do państwa, a następnie często zyska możliwość wykupu zmodernizowanego miejsca.