Po stronie instytucji państwowej

Obowiązki i prawa partnera publicznego

Partnerem po stronie instytucji państwowej w Partnerstwie Publiczno Prywatnym mogą być:

  • jednostki sektora finansów publicznych, czyli wszystkie jednostki finansowane ze środków publicznych

  • jednostki rozumiane jako podmioty prawa publicznego, czyli wszystkie podmioty inne niż jednostki sektora finansowego utworzone w celu zaspokajania potrzeb publicznych, które jednak nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego.

Partnerzy publiczni obsługują partnerstwo w zakresie administracyjnym i wszelkich formalności, niejednokrotnie również dostarczają miejsc, które w ramach partnerstwa są wykorzystywane.