Restrukturyzacje

Czym tak naprawdę jest restrukturyzacja?


W Polsce słowo restrukturyzacja kojarzy się bardzo negatywnie, z przeobrażeniami przedsiębiorstw państwowych po 1989 r.,
które w wielu przypadkach zostały źle przeprowadzone i w efekcie doprowadziły do ich upadku, albo w najlepszym razie do masowych zwolnień. Jednak restrukturyzacja, przeprowadzona sprawnie, może być kluczem do wyjścia z kryzysu. 

Sposoby przeprowadzania restrukturyzacji:

Strategia zawężania – należy dokonać analizy produkcji ze względu na jej opłacalność, produkty nie przynoszące zysku powinny zostać usunięte z planów produkcyjnych.

Strategia wycofania się – należy przeanalizować wszystkie rynki na jakich działa przedsiębiorstwo, a następnie wycofać się z tych nierentownych.

Strategia odchudzania – polega na przejrzeniu aktywów i majątku stałego firmy, a następnie usunięciu zbędnych przedmiotów.

Strategia okrajania – jest to połączenie wszystkich powyższych strategii.